LAPOR KEROSAKAN KEMUDAHAN IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

 

Salam Sejahtera,

Terima kasih kerana melayari halaman lapor kerosakan, halaman web ini disediakan bagi membolehkan warga IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN khasnya pelajar, pensyarah dan staf yang ingin membuat laporan kerosakan kepada  pihak pengurusan Institut secara atas talian. Aduan, cadangan dan komen bernas daripada warga Institut adalah sangat dialu-alukan bagi membolehkan pihak kami meningkatkan lagi mutu perkhidmatan dan seterusnya membentuk sebuah organisasi yang cekap dan berkesan.

Pelanggan perlu Login ke dalam sistem dengan memilih peranan dan jawatan di menu bar atas. Akhir sekali, kami ingin merakamkan ribuan terima kasih atas keprihatinan tuan/puan. Sekian terima kasih.

Kembali