FUNGSI

Aduan pelanggan merujuk kepada aduan yang boleh dibuat oleh pelanggan terhadap pengajaran dan pembelajaran serta lain-lain.

Cadangan penambahbaikan terhadap perkhidmatan yang telah kami sediakan.

 

 

MyCSOMS Ver. 2.0

My Customer Service Online Management System

Sila hubungi kami, IPG Kampus Tun Hussein Onn, Batu Pahat, Johor. Kepuasan anda adalah tanggungjawab kami. Bagi menyediakan perkhidmatan yang terbaik, kami memerlukan pandangan, laporan dan komen anda berhubung dengan perkhidmatan yang kami sediakan.

MyCSOMS menyediakan perkhidmatan laporan kerosakan, segala kerosakan berhubung dengan alatan dan kemudahan seperti bilik, bangunan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh organisasi kami. Laporan kerosakan secara 'online' dapat memudahkan pelaporan, selain itu, tindakan segera bagi pembaikan juga dapat dilakukan dengan sistematik dan cepat.

MyCSOMS juga menyediakan kemudahan bagi anda membuat aduan berhubung dengan perkhidmatan. Komen dan pandangan serta cadangan anda amat bermakna dan membantu kami meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kami pada masa-masa akan datang.