ADUAN PELANGGAN IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

 

Salam Sejahtera,

Terima kasih kerana melayari halaman aduan pelanggan IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, halaman web ini disediakan bagi membolehkan orang ramai khasnya pelajar, pensyarah, staf dan orang awam yang ingin membuat aduan terus kepada  pihak pengurusan Institut secara atas talian. Aduan, cadangan dan komen bernas daripada orang ramai adalah sangat dialu-alukan bagi membolehkan pihak kami meningkatkan lagi mutu perkhidmatan dan seterusnya membentuk sebuah organisasi yang cekap dan berkesan.

Butang Lapor Kerosakan digunakan untuk membuat laporan kerosakan kepada pihak pengurusan, agar penyelenggaraan dapat dilakukan.

Butang Aduan Pelanggan digunakan untuk membuat aduan terhadap layanan perkhidmatan yang diterima dalam kategori Pengajaran dan Pembelajaran serta perkhidmatan lain yang berkaitan selain daripada kerosakan.

Akhir sekali, kami ingin merakamkan ribuan terima kasih atas keprihatinan tuan/puan. Sekian terima kasih.

Daripada,

Pihak Pengurusan